Bli en av oss

Trygghet & Säkerhet

Säkerhet och trygghet är högt prioriterat på Nexters Leadership Initiative. Som förälder ska du kunna sova tryggt om natten när vi har ansvar för era ungdomar. På våra camps finns ledare utbildade i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Under lägervistelsen följer deltagarna samma regler som gäller under vanlig skolgång, vilket innebär att de måste meddela ledarteamet om de ska lämna området. Utifrån det vet ledarteamet var alla befinner sig och ser till att alla har det bra.

Deltagarna sover i sovsalar – killar och tjejer var för sig, och ledarteamet sover i närheten om det skulle uppstå behov av kontakt med en äldre.

Vi har en strikt noll-tolerans mot våld, droger och alkohol. Även energidrycker är otillåtna. Rökning får endast ske på angiven plats och med skriftlig tillåtelse från målsman om du är under 18 år. Konsekvensen av att bryta mot dessa regler är att deltagaren väljer att åka hem.

Som förälder kan du dygnet runt nå huvudledarna på jourtelefon om du behöver kontakta din ungdom. Ansvariga ledares telefonnummer kommer finnas på utskicket med praktisk info inför campet. Om du har frågor angående någon del av Camp vistelsen, hör av dig till oss på info@wearenexters.com.

 

Övrig anmälningsinformation

Vid anmälan betalar du 1500 kronor i anmälningsavgift, denna återbetalas ej.

Hela kursavgiften, motsvarande 3750 kronor, skall vara oss tillhanda senast 7 dagar innan kursstart, annars riskerar du att förlora din plats.

 

Avbokningregler:

Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften (inklusive mat och logi), motsvarande 2250 kronor.

Vid avbokning tidigare än 14 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften (dock ej mat och logi), motsvarande 1725 kronor.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart sker ingen återbetalning.

Anmälningsavgiften återbetalas ej.

 

Sjukdom:

Mot uppvisande av läkarintyg, har deltagaren rätt till att inom ett år från sjukdomstillfället nyttja full kursavgift till ett nästkommande camptillfälle.

Under samma förutsättningar kan även kursavgiften inklusive kost och logi, återbetalas.