Time to say Goodbye.

Hej allihopa!

Vi har haft ett händelserikt år. Det har varit fullt av glädje, utmaningar och utveckling. Vi i Nexters tror på att ett hållbart samhälle skapas av medvetna och drivna individer, som kan se livet som ett ständigt lärande. Medvetenhet och driv skapas genom att lära känna sig själv och att våga älska sina misslyckanden. För om vi ser livet som ett ständigt lärande, så är varje misslyckande endast ett steg närmare vår mål och det vi drömmer om.

Att utbilda morgondagens ledare har varit Nexters syfte och det vi har valt att bidra till genom att hålla camp, workshops, föreläsningar, mingelkvällar och mycket annat genom åren. Att ge ungdomar verktyg för att lära sig älska sina misslyckanden har för oss varit en viktig grundpelare, då vi vet att människor som vågar göra fel, och misslyckas, utvecklar en stark läridentitet. I det blir de mer hållbara för livets oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar, vilket är en förmåga vi alla behöver i den komplexa globala värld vi lever i som har en snabb förändringstakt.

Nu har tidpunkten kommit där vi behöver titta på ett av våra stora misslyckanden, vilket är att vi inte lyckas skapa en organisation med ekonomisk hållbarhet. Därav har vi nu fattat beslutet att inte längre arrangera camps på det sättet som vi tidigare gjort. Du har fortfarande möjligheten att hyra in oss till din verksamhet som till exempel fritidsgård, bostadsområde, kick-off till gymnasieskolor eller som komplement till konfirmationsläger.

Så det är med sorg och tacksamhet som vi tar avsked av er. Tack för att ni har valt att investera i er själva, i er utveckling, i oss, och i vår gemensamma framtid! Vi vill tacka för att ni har varit med och skapat vartenda camp som vi har haft, där varje individ har bidragit med sitt unika uttryck! Tillsammans skapar vi ringar på vattnet, för att göra världen till en bättre plats.

Och avslutningsvis så är detta ett helt fantastiskt misslyckande för oss, för även om vi aldrig har lyckats skapa ekonomisk hållbarhet så vi har skapat enormt mycket värde för er ungdomar som har varit här och oss själva.

Tack som f-n för det!

Be the change you wish to see in the world.

Nexters Crew